• banner

„AUXILIUM-ARCHEO” Kancelaria Archiwizacyjna Sp. z o. o.

1

„AUXILIUM-ARCHEO” Kancelaria Archiwizacyjna Sp. z o. o. powstała w 1998 roku i jest następcą prawnym Kancelarii Archiwizacyjnej „ARCHEO” Sp. z o.o. Firma działa na terenie całego kraju na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000202605, świadcząc kompleksowe usługi w zakresie archiwizacji zasobów archiwalnych w firmach i instytucjach wytwarzających dokumentację osobową, płacową, księgową i techniczną. Ponadto zakłada i organizuje archiwa przedsiębiorstw, opracowuje normatywy kancelaryjno-archiwalne, a także pośredniczy w przechowywaniu i niszczeniu dokumentów.

Z dniem 04.01.2005 r. Kancelaria Archiwizacyjna „AUXILIUM-ARCHEO” sp. z o.o. decyzją Wojewody Małopolski nr decyzji RR. XVII-7016-04 została wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych pod numerem 7016-1-04.

Kancelaria Archiwizacyjna „AUXILIUM-ARCHEO” sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00245/2005, w związku z tym ma uprawnienia do kompleksowego przeszkalania Państwa pracowników wyznaczonych do prowadzenia archiwum zakładowego.

Kancelaria zatrudnia kadrę wykwalifikowanych i doświadczonych archiwistów, którzy są gwarancją wysokiej jakości pracy. Odpowiadają za właściwą archiwizację dokumentów w siedzibie klienta, jak również zajmują się obsługą archiwów uporządkowanych.

Jeżeli w Państwa firmie brakuje osoby zajmującej się archiwizacją dokumentów, nasza Kancelaria weźmie na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie zakładowego archiwum. W przypadku zainteresowania ofertą, proponujemy spotkanie z naszym konsultantem, który w porozumieniu z Państwem nakreśli niezbędny zakres prac i ustali związane z nim nakłady finansowe.

PREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ GORCZYCA

ZALETY

Współpraca z Kancelarią Archiwizacyjną „AUXILIUM-ARCHEO” Sp. z o.o. gwarantuje prowadzenie profesjonalnej archiwizacji i wiąże się z wieloma korzyściami, które można zdefiniować następująco:

 • Gwarancja wysokiej jakości pracy
 • Sprawne zarządzanie dokumentami
 • Szybkie odszukiwanie dokumentów w archiwum
 • Systematyczne przyjmowanie dokumentów do archiwum
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów
 • Pewność przestrzegania istniejącego prawa w zakresie archiwizacji dokumentów
 • Optymalne wykorzystanie powierzchni biurowej/ archiwalnej
 • Podniesienie wydajności pracy biurowej
 • Redukcja kosztów pracowniczych
 • Uniknięcie szkolenia własnych pracowników

2

6

4

OTO WYBÓR FIRM I INSTYTUCJI, KTÓRE NAM ZAUFAŁY I SKORZYSTAŁY Z NASZYCH USŁUG

 • „BUDOPOL” Sp. z o.o.
 • „HYDROTREST SKANSKA” S. A.
 • „SOBIESŁAW ZASADA” LTD.
 • „TANDETA” Sp. z o.o.
 • Administracja Zasobami Mieszkaniowymi „PODGÓRZE”
 • Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
 • Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” S. A.
 • Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „SKAŁA”
 • PPZM „CENTROZŁOM”
 • Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja-Matizol S.A
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „KURDWANÓW NOWY”
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „MISTRZEJOWICE PÓŁNOC”
 • TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.
 • Zakład Przerobu Złomu „ZŁOMEX” S. A.
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie
 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego „WAWEL”
 • Zakłady Przemysłu Tytoniowego „PHILIP MORRIS POLSKA” S. A.
 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych
 • Zarząd Gospodarki Komunalnej